RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS DES AMIS EN IDF

Click chaque bouton interactif

2019                

     

♫-

 03-11-2019 : Liên Hội - AFFA + Phật Giáo MLV + Trường Làng Ta cùng tổ chức... Voir
     

 

 

♫-

 06-10-2019 : Ṿng Tay Nhân Ái 4 : Gala caritatif organisé par GĐTT - Association Thanh Tâm Voir

♫-

 15-09-2019 : Gala humanitaire annuel organisé par Son Duc Child Association Voir

♫-

 14-09-2019 : Gây quỹ góp phần cúng dường do Hội văn hóa Á Châu và GĐPT Quảng Đức tổ chức... Voir

♫-

 29-06-2019 : Dạ tiệc đoàn kết và tương trợ - Gala de solidarité et d'entraide - Association Trường Làng Ta Voir

♫-

 23-06-2019 : Bữa cơm t́nh thương : Hội Trái Tim Đáng Thương Voir

†-

 15-06-2019 : GĐTT (Hội Thánh Tâm) sẽ tổ chức lễ Quan Thầy Voir

♫-

 08-06-2019 : Gala de fin d'année 2018-2019 de l'Association La Main Tendue de Garges Voir

♫-

 02-06-2019 : Hội Phật Giáo Marne-La-Vallée Góp Phần Xây Chùa... Voir

♫-

 07-04-2019 : Chung tay nối rộng t́nh thương : Association AFFA... Voir

♫-

 10-03-2019 : Tết Quê Hương - Thi Mai Production présente le spectacle musical : LES COULEURS DU VIETNAM Voir

♫-

 17-02-2019 :  GĐTT (Hội Thánh Tâm) sẽ tổ chức cây mùa Xuân Kỷ Hợi Voir

♫-

 09-02-2019 :  Hội Thân Hữu VKAL tại Pháp mừng Xuân Kỷ Hợi Voir

♫-

 13-01-2019 :  Miền Tây Quê Tôi : Chương tŕnh ca nhạc của Thị Mai Production Voir
 

2017 - 2018

 
 
 

Présenté par :

Merci de faire suivre