RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS DES AMIS EN IDF

Click chaque bouton interactif

2020         

     

♫-

 31-05-2020 : Hương sắc Việt Nam 3 : Huế, Sài G̣n, Hà Nội...  Voir
     

 

 

♫-

 01-02-2020 : Hội Trường Làng Ta tổ chức hội chợ Tết và Dạ tiệc mùa Xuân Canh Tư Voir

♫-

 15-02-2020 : Hội Thân Hữu VKAL tại Pháp mừng Xuân Canh Tư 2020 Voir

♫-

 16-02-2020 : GĐTT (Hội Thánh Tâm) sẽ tổ chức cây mùa Xuân Canh Tư... Voir

♫-

 01-03-2020 : Hội Trường Làng Ta tổ chức Dạ Vũ Mùa Xuân Canh Tư 2020 Voir
     
     

2017 - 2018 - 2019 -

 
 
 

Présenté par :

Merci de faire suivre